w Skierniewicach - Św. Floriana

FIGURA ŚW. FLORIANA
W 1825 roku mieszkańcy Skierniewic ufundowali kamienną statuę patrona strażaków św. Floriana. Usytuowana została po lewej stronie parafialnego kościoła św. Jakuba. Prawdopodobnie przed rokiem 1894 pomnik przeniesiono na skwer na dawnym rynku bydlęcym, obecnie placu św. Floriana, gdzie stoi do dnia dzisiejszego.